Строителство на едно фамилни и много фамилни жилищни сгради:


Ремонт на болници и обществени сгради:


Ремонт и довършителни работи на жилища, магазини и офиси: