PVC улуци – някои производители предлагат 10-годишна гаранция!

Улукът е съществена съставна част на предпазването на покрива и къщата от наводнение. Той събира водата, която тече по наклона на покривната конструкция и пада в една допълнителна тръба и оттам пада върху земята.

Като материал се обсъждат различни материали – титан цинк, мед, алуминий, пластмаса, а в най-нови времена – и благородна стомана. Също така улуците за покрив могат да имат различни форми, с различно напречно сечение. Освен полукръглите или формите тип кутийка, има също така овални, макар и рядко се предлагат и в триъгълна форма.

Детайли